Europska Unija

Projekt 3E Turizam d.o.o.k.d

Projekt "Koncepcija i strategija učinkovitog korištenja turističkih resursa u vlasništvu RH"; grupa poduzetnika i suradnika; 3E Turizam d.o.o.k.d.
Detektirajući velik jaz između postojećih razvijenih turističkih zona sa jedne strane, te problematičnog koncepta visokokategornih hotela u ne baš takvim destinacijama, te problem ogromnog potencijala državne imovine koja je trenutno zapuštena, devastirana ili ispod minimuma racionalne ekploatacije, grupa poduzetnika na čelu sa gosp.Antom Zloićem, vlasnikom i osnivačem tvrtke INPRO Zagreb, počinje raditi na konceptu iskorištenja te imovine uz maksimalne učinke na ekološkom, etnološkom, sociološkom i sigurno poduzetničkom planu.

 

EFFECTUS d.o.o.

Adresa: Otočkog bataljuna 7, Zadar 23000 

Tel: +385 (0) 23 778 632

Fax: +385 (0) 23 400 065

Email: info@effectus-consulting.hr

 


 

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Effectus d.o.o.

vrh stranice